Атмосфера ҳавосининг сифат мезонлари

Ҳавонинг ифлосланиш даражаси атмосферадаги ифлослантирувчи модданинг фактик аралашмалар концентрацияси (мг/м3, мкг/мда) билан рухсат этилган концентрацияси (РЭК) таққослаб баҳоланади.

РЭК – бутун ҳаёт давомида ҳозирги ёки келажак авлодга бевосита ёки билвосита ноқулай таъсир кўрсатмайдиган, одамларнинг ишлаш қобилиятини туширмайдиган, унинг аҳволи ва санитария-маиший ҳаёт шароитларини ёмонлаштирмайдиган концентрация. РЭК катталиклари 1 м3 ҳавода мг модда (мг/м3)да келтирилган.

РЭК б.м. – ифлослантирувчи модданинг яшаш жойлари ҳавосидаги рухсат этилган бир марталик концентрацияси, мг/м3да;

РЭК ў.с. - ифлослантирувчи модданинг яшаш жойлари ҳавосидаги рухсат этилган ўртача суткалик концентрацияси, мг/м3да

Ифлослантирувчи моддаларнинг рухсат этилган концентрациялари

Аралашма РЭК қийматлари, мг/м3

Бир марталик максимал,

(РЭК б.м.)

Ўртача суткалик

(РЭК ў.с.)

Ўртача йиллик

(РЭК ў.й.)

Асосий ифлослантирувчи моддалар
Олтингугурт диоксиди 0,5 0,05 0,05
Углерод оксиди 5 3 3
Азот диоксиди 0,085 0,04 0,04
Азот оксиди 0,4 0,06 0,06
Муаллақ моддалар 0,5 0,15 0,15
Ўзига хос ифлослантирувчи моддалар
Аммиак 0,2 0,04 0,04
Озон 0,16 0,03 0,03
Фенол 0,01 0,006 0,006
Формальдегид 0,05 0,01 0,01